Salarissoftware

SALARISADMINISTRATIE & LOONHEFFINGEN   

Heeft u werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de door u ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte loonheffingen doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen moet u tegelijkertijd met de aangifte loonheffingen betalen. De periode waarover u aangifte doet en betaling moet plaatsvinden, kan verschillen van per kalendermaand, kalenderkwartaal, halfjaar of jaar. Ook dit maakt allemaal deel uit van de vaste prijs per loonstrook.

ARBEIDSRECHT, PERSONEEL & ORGANISATIE

Praktische personeelszaken kunnen wij ondersteunen met arbeidscontracten of HRM vraagstukken. Geen vraag is te gek voor ons. Je betaalt alleen voor het advies dat je nodig hebt en zit dus niet vast aan een abonnement. Andere onderwerpen m.b.t. arbeidsrecht en sociale Zekerheid: Arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst • Arbeidsprocesrecht • Cao • arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Uitvoeringsorganisatie sociale zekerheidswetten • volksverzekeringen, voorzieningen en pensioenwetgeving.