Personeelsfeest / barbecue:

 

 

Het feest is op de werkplek bij de werkgever of bij een concernonderdeel. Dit houdt in dat het een locatie betreft waarvoor (het concern van) de werkgever arboverantwoordelijk is. Er geldt een nihilwaardering als een dergelijke voorziening op de werkplek gebruikelijk is. De verstrekking is dan geen loon en blijft daarmee onbelast.

 

Als ook maaltijden worden verstrekt, dan geldt voor de maaltijden het normbedrag van € 3,35. Met het begrip 'concern' wordt aangesloten bij de concernregeling.

 

Het feest is op een externe locatie. Hier is de werkgever niet arboverantwoordelijk. De nihilwaardering geldt dan niet. Er is dan sprake van loon in natura van de werknemers. De werkgever kan de waarde van de verstrekking van het personeelsfeest aanwijzen als eindheffingsloon.

 

Voor reis- en verblijfskosten kan dan een gerichte vrijstelling van toepassing zijn.

Voor maaltijden bij activiteiten met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter geldt ook een uitzondering. Voor het overige is het eindheffingsloon onbelast voor zover het in de vrije ruimte valt. Daarboven betaalt de werkgever 80% eindheffing.

 

Let op 1: Bij extern gehouden activiteiten waarbij het zakelijk karakter overheerst en het karakter van festiviteit niet meer dan bijkomstig is, hoeft de werkgever de totale kosten niet te splitsen. Het geheel kan dan onder de gerichte vrijstelling ter zake van tijdelijke verblijfkosten worden gebracht. Een dergelijke situatie doet zich bijv. voor als de werkgever een seminar organiseert dat wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

 

Let op 2: Als ook derden, zoals zakenrelaties of ingeleende uitzendkrachten, deelnemen, is het deel dat ziet op de kosten voor deze groep geen eindheffingsloon. Voor die derden is er echter wel sprake van belaste inkomsten waarover zij in principe zelf belasting moeten betalen. Om dat te voorkomen kunt u op vrijwillige basis eindheffing afdragen.

 

Bron: Nextens